Metodisk grundlag

Hvordan virker Naturlig Ressource?

Naturlig Ressource er sammensat af 3 elementer, som vi fra forskningen ved virker hensigtsmæssigt på vores mentale sundhed. De tre elementer er:

  1. Naturen
  2. Bevidst nærværtræning/sansning
  3. Relationer og fællesskab

 

  1. Naturen

Forskningen påpeger en enorm helbredende kraft i forhold til mental sundhedsfremme, ved at være i naturen. Hvordan virker naturen i forhold til stress? En fremherskende teori (ART) påpeger at det at være ramt af alvorlig stress på mange måder er at have ”brækket hjernen”, og nogle af de mest invaliderende symptomer er en slidt opmærksomhedsevne og andre kognitive problemer som hukommelsesvanskeligheder og mental udtrætning. Ifølge ART anstrenger vi opmærksomheden i unaturlige miljøer, og vi overvældes samtidig af informationer, som hjernen bruger enorme mentale ressourcer på at sortere i. Det aktiverer kroppens alarmberedskab og øger risikoen for stress.

I naturlige omgivelser skal vi ikke bruge samme energi på at sortere i konstante indtryk, og vi kan bruge en mere blød form for opmærksomhed, som næsten ikke kræver energi, og på den måde hviler vi hjernen og genoplader mentalt. Mennesket er et biologisk væsen, og selvom vi har bevæget os væk fra naturen, så fungerer vores krop og hjerne stort set som i stenalderen, hvor vi primært navigerede efter umiddelbare instinkter og følelser – også kaldet affekter.

Vi bruger stadig denne lynhurtige måde at vurdere omgivelserne på, men i unaturlige miljøer må vi i langt højere grad bero os på logisk tænkning, og det er anstrengende for os rent mentalt. I naturlige omgivelser kan vi til gengæld bruge det følelsesmæssige kompas, og når vi vurderer miljøet som værende trygt fremkalder det positive følelser, og vi udhviles.

Rent fysiologisk kan man måle, at frisk luft, grønne farver og udsigt til vand beroliger nervesystemet og kvikker os op mentalt. Ophold i naturen udløser hormonerne dopamin og serotonin, som associeres med positive følelser og velvære. Når vi opholder os i naturen falder stressniveauet i kroppen, og afslapningsresponsen udløses. Afslapningsresponsen er det modsatte af kroppens reaktion på stress, og systematisk aktivering af afslapningsresponsen kædes sammen med helbredelse eller lindring af stress og mange andre fysiske og psykologiske problemer.

 

  1. Bevidst nærværtræning/sansning

Vi træner i løbet af forløbet at være med de kropslige fornemmelser, følelser og tanker, som dukker op. Dette gøres bl.a. via meditationsteknikker og enkle fysiske øvelser. Vi kommer undervejs i forløbet til at beskæftige os med perception, med hvordan vi sanser og fortolker de indtryk, som vi modtager gennem vores sanser og tanker. Dette er et vigtigt tema, fordi vores tolkning af det vi oplever bliver bestemmende for, hvordan vi handler. Vi bliver undervejs mere og mere bevidste om egne vanemæssige tanke og handlemønstre – mønstre som evt. også udspiller sig i kommunikation med andre, og som via bevidsthed kan føre til mindre stress i vores relationer. Vi kan ikke kontrollere eller forandre andre, men vi kan vælge hvordan vi selv agere og dermed påvirke relationen. Vi øver os i hvordan vi sanser naturen her på holdet samt via hjemmetræning øver vi os på at overføre det til vores dagligdag.

 

  1. Relationer og fællesskab

I grupper styrkes selvfølelsen ved at spejle sig i de andre. Det at føle de andres følelser, bliver ofte en begyndelse på en dybere erkendelse af ens egen problemstilling. Det er dermed muligt at udnytte sin personlighed og sine ressourcer på en anden måde end i et individuelt forløb. Forsøg at undgå at værdisætte hvor slemt din udfordring er i forhold til andres. Det er ikke det det handler om. Det handler om at vi hver især har en oplevelse, som har værdi i sig selv og som skal tages alvorligt af samme årsag.

Et af de faktorer der har allerstørst betydning for vores mentale sundhed, er at være en del af et fællesskab. Vi dannes af relationer. Vi vil undervejs styrke vores relationskompetence og dermed evne til at indgå i kontakt – en evne som er af høj værdi på både arbejdsplads samt i privatlivet.

Opdateret: 18-02-2021 11:48

Kontakt