Visitation til Træning og Aktivitet

Visitation - én indgang

Der er i Syddjurs Kommune etableret én indgang til visitation til Træning og Aktivitetsområdet og varetages af en terapeutfaglig visitator.
 
Visitationen er medvirkende til at sikre sammenhæng og koordinering i indsatsen. Der visiteres ud fra en rehabiliterende og helhedsorienteret tankegang.
 
Alle genoptræningsplaner og henvendelser til træning og aktivitetsområdet sendes til visitator, som udreder og vurderer alle sager og fordeler dem til de 3 træningsområder; ambulant genoptræning, døgngenoptræning og vedligeholdende genoptræning.
 

Lovgrundlag

Der visiteres efter Sundhedsloven §140, Sundhedslovens §119 og efter Serviceloven § 86.1 og § 86.2.

Hvis du er blevet udskrevet med en genoptræningsplan fra sygehuset, har du mulighed for frit valg. Det vil sige, at du kan vælge kommunens genoptræningstilbud, eller du kan vælge at gennemføre genoptræningen i en anden kommune og følge deres  tilbud, hvis de har ledig kapacitet.

 
Kontakt visitator, hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for frit valg i anden kommune.
 
Borgeren modtager en afgørelse om visitationen samt indkaldelse fra et af driftsområderne, når træningen kan opstartes.
 

Praktiske oplysninger

Genoptræningsplaner fordeles på alle hverdage. Der visiteres ikke i weekender og på helligdage.

Henvisninger modtages både fra sygehuse, egen læge, interne og eksterne samarbejdspartnere, pårørende og borger selv.
 

Henvendelse
Der kan rettes henvendelse direkte til visitator mandag, tirsdag, torsdag & fredag kl. 9.00-11.00. Onsdag lukket.
 
Læger og sygehuse kan sende henvisningen via MED-com til Træning og Aktivitet på lokationsnummer 5790001390211.
 
Henvendelse kan også ske til følgende e-mail:
traening.aktivitet@syddjurs.dk
 
eller  med almindelig post til nedenstående adresse:
Visitation for Træning og Aktivitet
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

 

 

Opdateret: 19-01-2021 10:34

Kontakt