Akutte hændelser på vejområdet

Udenfor kommunens normale arbejdstid kan kommunens borgere ringe til Falck ved akut opståede uheld/skader/hændelser

Falck fjerner/flytter genstande der er til akut fare for trafikken. Dette gælder væltede træer, døde dyr og nedfaldne genstande på vejbanen, når disse er til gene for trafikken. Falck sørger desuden for midlertidig afspærring af pludseligt akut opståede huller eller ituslåede kloakdæksler i kommunens veje og gader.

Falck videregiver henvendelser til kommunen efter aftalte forholdsordrer.

Skader og mangler der ikke kræver øjeblikkelig hjælp henvises til løsningen Tip Syddjurs. I Tip Syddjurs kan man indberette forhold som huller i vejen, manglende græsslåning, affald på kommunens områder og en række andre forhold

> Gå til Tip Syddjurs her

Ved akutte hændelser på vejområdet kan Falck kontaktes på 70 10 20 30

Opdateret: 14-01-2022 06:00

Kontakt