Nedklassificering af offentlig boligvej en del af Bjerregårds vej og Ballevej til private fællesveje

Beslutningen om nedklassificering af en del Bjerregårdsvej og Ballevej i Ryomgård til private fælles vej


Byrådet har besluttet at privatisere en del Bjerregårds vej og Ballevej som ikke tjener den overordnede trafikafvikling.

Afgørelsen fra Byrådet den 20.06.2018 kan findes nederst på siden under bilag.

Vejen forventes overdraget til privat vedligeholdelse i 2024. Vejen skal afleveres i god og forsvarlig stand i forhold til deres brug. Vejen bliver således sat i stand inden overdragelsen.

Grundejerne langs nedklassificeret veje overtager den fulde vedligeholdelse af vejene, inklusiv glatførebekæmpelse, snerydning og oprensning af rendestensbrønde.

Vejledningen til udarbejdelse af tilstandsrapporter findes nederst på siden under bilag.

Når vejen er sat i stand, udarbejder kommunen en foreløbig tilstandsrapport for vejen. Alle berørte grundejere får mulighed for at kommentere både den foreløbige tilstandsrapport og selve den påtænkte nedklassificering. De berørte grundejere får brev om dette i løbet af 2022-2023.

Se strækning på Bjerregårds vej og Ballevej som skal nedklassificeres nederst på siden under bilag.

Opdateret: 11-09-2020 08:59

Kontakt