Trafiksikkerhed, cykelstier og stier

Kommunens trafiksikkerhedsplan og stiplan

Find den nyeste Trafiksikkerhedsplan og Stiplan 2013 - 2020 nederst på siden

Trafiksikkerhed 2016:

  • I 2016 er det besluttet at etablere krydsningshelle på Rodskovvej i synergi med etableringen af cykelstien ml. Rodskov og Ugelbølle.
  • Der er afsat 200.000kr til Landsbypuljen. Landsbypuljen har tidligere stået bl.a. bag etableringen af de mange 2-1veje rundt i de mindre og små landsbyer i kommunen
  • Der er afsat 150.000kr til inddragelse og komminukation. Dette skal inddrage lokale interessenter og borgere i trafiksikkerhedsarbejdet.
  • Der er afsat 150.000kr til Trafikveje. Dette vil bl.a. afstedkomme ombygning af fodgængerfeltet ved Kvickly i Ebeltoft.

Kontakt Mobilitet for yderligere information om trafiksikkerhed på veje.trafik@syddjurs.dk eller på telefon 87535000.

 

Stier:

Syddjurs kommune er pt. igang med etablering af cykelsti mellem Rodskov og Ugelbølle. Når prtojektet står færdigt inden sommerferien vil cyklister kunne cykle fra Ebeltoft Færgehavn til Hornslet, og videre til Aarhus på cykelsti, med meget korte og få undtagelser. Projektet er støttet med 40% fra statens cykelpulje.

Syddjurs kommune er ved at projektere cykelsti mellem Rosmus Skole og Balle. Midlerne er afsat i Budget 2015 og 2016. Projektet vil bl.a. omfatte 3km dobbeltrettet cykelsti og tunnel under Nyballevej. Projektet forventes færdig til efteråret 2016. Projektet er støttet af statens cykelspulje med 40%.

Syddjurs kommune er netop gået i gang med at projektere dobbeltrettet cykelsti mellem Lime og skørring(ådalsskolen). Projektet omfatter 3km dobbeltrettet cykelsti. Projektet er støttet med 40% fra statens cykelspulje.

Syddjurs Kommune er ved at projektere videreførelse af stien ml. Knebel og Vrinners med 300m på Møllebakken i Vrinners. Projektet forventes gennemført i 2016.

Kontakt Mobilitet for yderligere information om stier på veje.trafik@syddjurs.dk eller på telefon 87535000.

Der er forskellige tilsynsførende på de enkelte projekter.

 

 

 

 
 

 

Opdateret: 12-12-2018 15:15

Kontakt