Budget og regnskab 2020

Borgermøde i Kolind+
Borgermøde i Kolind+

Aktuelt budget: Se budget 2020 her


Budget for 2020 og overslagsår er i øjeblikket under udfærdigelse. Her på siden kan du se tidsplanen og følge udviklingen frem mod den endelige vedtagelse den 30. oktober.

Budgetforlig indgået torsdag den 24. oktober 

Se budgetforlig inklusiv bilag nederst på siden

> Se pressemeddelelsen om budgetforliget her

Borgermødet på facebook den 7. oktober

> Se debatten på kommunens facebook her

Borgermøde den 1. oktober

> Se pressemeddelelse her
> Find slides med præsentation af budgetoplæg inkl. spørgsmål nederst på siden

Direktionens budgetoplæg offentliggjort den 27. september 2019

> Se direktionens budgetoplæg her

Afgiv høringssvar
Du kan indsende høringssvar løbende helt frem til den endelige vedtagelse den 30. oktober. Der er ingen tidsfrist, men jo tidligere de indkommer jo nemmere kan de tages i betragtning af byrådet. 

> Se modtagne høringssvar her

Høringssvar indsendes til ledelsessekretariat@syddjurs.dk

Tidsplan budget 2020

29. maj: Afrapportering af budgetanalyser - læs mere om budgetanalyser her

20. august: Temamøde om anlæg i byrådet - se dagsorden med bilag her, slides fra temamødet nederst på siden

9. september: Byrådets workshop om budgetmål for Børn og Læring

10. september: Byrådets workshop om budgetmål for Sundhed og Omsorg

26. september: Byrådet får gennemgået direktionens budgetoplæg

27. september: Budgetkataloget offentliggøres for MED organisationen og høringsparter

1. oktober: Borgermøde i Kolind+ fra 16.00 – 21.00

2. oktober: Dialog på Økonomiudvalgsmøde mellem udvalget og Hovedudvalget (MED-udvalg)

3. - 4. oktober: Budgetseminar for Byrådet

7. oktober: Digitalt borgermøde på facebook om budget med udgangspunkt i budgetkataloget

9. oktober: Byrådet har 1. behandling af budgetforslaget

30. oktober: Byrådet har 2. behandling af budget

Se den reviderede tidsplan i bilag nederst på siden.

Opdateret: 24-06-2021 08:34

Kontakt