Alkoholbevillinger udstedes af byrådet - i henhold til restaurationslovens § 10, stk. 2. Kompetencen kan uddelegeres til enten Økonomiudvalget eller ét af de stående udvalg.

På sammenlægningsudvalgets møde den 9. november 2006 godkendte sammenlægningsudvalget at Byrådet delegerer sin kompetence som bevillingsudstedende myndighed til Økonomiudvalget.

 

Ændring af den almindelige åbningstid for restaurationer i Syddjurs kommune jf. restaurationslovens § 28, stk. 1.

Som udgangspunkt har alle restaurationer i Nord- og Syddjurs kommuner med alkoholbevilling jf. restaurationsloven tilladelse til at holde åbent til kl. 2400.

Kontakt