Festival- og salgsområder

Salgsområder på festivaler, markeder, dyreskuer og lign. hvor der opstilles midlertidige konstruktioner

Festival- og salgsområder

Reglerne for festivals- og salgsområder blev ændret d. 1. juli 2016. Festivals- og salgsområder på over 1000m² skal godkendes, af den kommune arrangementet finder sted i. Det gælder for festivals- og salgsområder hvor der opstilles transportable konstruktioner.


Gældende regler

Festivals- og salgsområder er omfattet af byggeloven og det til enhver tid gældende bygningsreglement.


Mindre arrangementer

Festival- og salgsområder under 1000m2 skal der ikke søges om. Festival- og salgsområder skal dog altid placeres, indrettes og bruges på en sådan måde, at en brand kan begrænses til det område, hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre områder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.


Ansøgning om byggetilladelse (over 1000m²):

Ansøg her: www.bygogmiljo.dk 

Ansøgningen skal indsendes senest 30 dage før arrangementets afholdelse. I Byg og Miljø skal der søges på ansøgningstypen ”Festivals og salgsområder”

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor campingområdet etableres
 • Campingområdets areal i m2
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

 Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

 • Oversigtsplan der viser følgende:
  • Placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter
  • Tilkørselsveje til pladsen.
  • Arealer til redning og slukning, herunder friområder.
  • De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.
  • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering. 
  • Oplag af diesel til generatorer eller opvarmning mv.
  • Depoter for flaskegas (F-gas), der skal anvendes til madlavning eller opvarmning mv.
 • Detailkort der viser følgende:
  • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.
  • Brandslukningsmateriel
  • Brandveje og friområder
  • Parkeringsarealer
  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder
  • Affaldscontainere
  • Depoter for flaskegas (F-gas)
  • Skel

Brandsyn
Brandsynet foretages af Beredskab og Sikkerhed. Kommunen giver besked til beredskabet om arrangementet. Brandsynet foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen og bekendtgørelsen om brandsyn. 

Relaterede sider

Opdateret: 08-03-2020 08:45

Kontakt