Midlertidige campingområder

Campingområder på festivaler og lignende som ikke er omfattet af campingreglementet

Midlertidige campingområder

Reglerne for midlertidige campingområder blev ændret d. 1. juli 2016. Midlertidige campingområder, hvor flere end 150 personer samles, skal enten anmeldes til- eller ansøges om, i den kommune arrangementet finder sted.

Gældende regler

Midlertidige campingområder er omfattet af byggeloven og det til enhver tid gældende bygningsreglement.


Anmeldelse til kommunens byggemyndighed (fra 1000m2 til 3000m2):

Anmeld her: byggeri@syddjurs.dk

Anmeldelsen skal indsendes til kommunernes byggemyndighed senest 30 dage før arrangementets afholdelse.


Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)

 • Adresse, hvor campingområdet etableres

 • Campingområdets areal i m2

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør

 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse


Anmeldelsen skal vedlægges følgende bilag:

 • Oversigtsplan der viser følgende:

  • Placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter

  • Tilkørselsveje til pladsen.

  • Arealer til redning og slukning, herunder friområder.

  • De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.

  • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering. 

 • Detailkort der viser følgende:

  • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.

  • Brandslukningsmateriel

  • Brandveje og friområder

  • Parkeringsarealer

  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder

  • Affaldscontainere

  • Depoter for F-gas


Ansøgning om byggetilladelse (over 3000m2):

Ansøg her: www.bygogmiljo.dk

Ansøgning skal indsendes senest 30 dage før arrangementets afholdelse. I Byg og Miljø skal der søges på ansøgningstypen ”Campingområder”


Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)

 • Adresse, hvor campingområdet etableres

 • Campingområdets areal i m2

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør

 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse


Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

 • Oversigtsplan der viser følgende:

  • Placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter

  • Tilkørselsveje til pladsen.

  • Arealer til redning og slukning, herunder friområder.

  • De forskellige delområder, herunder områder, hvor der opstilles forsamlingstelte og selskabshuse, campingområder, serviceområder, parkeringsområder og scener med bagområder.

  • Særligt udpegede områder i forbindelse med en evt. evakuering. 

 • Detailkort der viser følgende:

  • Flugtveje, herunder flugtvejsskiltes placering.

  • Brandslukningsmateriel

  • Brandveje og friområder

  • Parkeringsarealer

  • Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogeplader, i og ved salgsboder

  • Affaldscontainere

  • Depoter for F-gas


Brandsyn
Brandsynet foretages af Beredskab og Sikkerhed. Kommunen giver besked til beredskabet om arrangementets art og afholdelse. Brandsynet foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen og bekendtgørelse om brandsyn.


Relaterede sider

Opdateret: 08-03-2020 08:45

Kontakt