Telte og andre midlertidige konstruktioner

Scener, telte, tribuner og andre transportable konstruktioner som opstilles enten indendørs eller udendørs

Transportable telte og konstruktioner

Telte, tribuner, scener som opstilles enten indendørs eller udendørs.

Telte og andre konstruktioner som opstilles midlertidigt, skal godkendes inden de opstilles og tages i brug. Godkendelsen kan enten være i form af et certifikat eller en byggetilladelse.

Hvis telte eller konstruktioner er opstillet mere end 6 uger på samme sted, betragtes opstillingen som permanent, hvilket altid kræver byggetilladelse.


Gældende regler
Midlertidige konstruktioner er omfattet af byggeloven og det til enhver tid gældende Bygningsreglement.


Ansøgning om byggetilladelse (ikke-certificerede telte og midlertidige konstruktioner):

Ansøg her: www.bygogmiljoe.dk

Anmeldelsen skal indsendes til kommunernes byggemyndighed senest 30 dage før arrangementets afholdelse.


Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og afvikling af arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor teltet/konstruktionen skal opstilles
 • Teltets størrelse i m2 / konstruktionens størrelse, højde x bredde x dybde, i meter 
 • Hvor mange personer, der max. skal benytte teltet/konstruktionen på samme tid
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

 Ansøgningen skal vedlægges følgende bilag:

 • Statiske beregninger for teltet / konstruktionen (dokumentation for konstruktive forhold)
 • Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber
 • Dokumentation fro konstruktionens overflader og deres brandmæssige egenskaber.
 • Oversigtstegning over teltets placering på matriklen med angivelse af afstande til skel og andre bygninger.
 • En oversigtstegning af lokalet hvor konstruktionen opstilles.
 • En pladsfordelingsplan (kun hvis teltet/lokalet skal benyttes af flere end 150 personer samtidigt)
 • En brand- og evakueringsinstruks (kun hvis teltet/lokalet skal benyttes af flere end 150 personer samtidigt)


Anmeldelse til kommunens byggemyndighed (certificerede telte til flere end 150 personer):

Anmeld her: byggeri@syddjurs.dk

Anmeldelsen skal sendes til kommunens e-mail senest 30 dage før arrangementets afholdelse.


Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om:

 • Tidsrum for opstilling og arrangement (datoer og klokkeslæt)
 • Adresse, hvor teltet skal opstilles
 • Teltets størrelse i m2
 • Hvor mange personer, der max. skal benytte teltet på samme tid
 • Navn, adresse, telefonnummer og e-mail på ansvarlig arrangør
 • Navn og mobilnummer på den sikkerhedsansvarlige under arrangementet afholdelse

Anmeldelsen skal vedlægges følgende bilag:

 • En brand- og evakueringsinstruks  
 • En pladsfordelingsplan. Såfremt teltet er certificeret og certificeringen omfatter en pladsfordelingsplan, skal inspektionsrapporten vedlægges i stedet for pladsfordelingsplanen
 • En kopi af teltets inspektionsrapport og inspektionscertifikat


Brandsyn
Brandsynet foretages af Beredskab og Sikkerhed. Kommunen giver besked til beredskabet om arrangementets art og afholdelse. Brandsynet foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen og brandsynsbekendtgørelsen. 


Undtagelser
En række mindre konstruktioner kan dog opsættes uden forudgående byggetilladelse eller certificering jf. BR18 kap. 1, § 5. pkt. 6-8


Relaterede sider

Opdateret: 08-03-2020 08:45

Kontakt