Etablering, ændring eller ophør af husdyrhold

Regler for godkendelse af ansøgninger om etablering, ændring eller ophør af husdyrhold i Syddjurs Kommune

Husdyrloven

Den 1/8 2017 er en ny Husdyrlov trådt i kraft, som fastsætter ændrede retningslinjer og regler for etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug med et samlet produktionsareal der overstiger 100 m2.

Du kan læse mere om de nye regler og om hvilken betydning de har på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor de har offentliggjort de nye regler.

Kommunen skal fortsat behandle alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. Her på siden kan du finde de nye indgange til ansøgningssystemerne, så du nemt kan komme videre med din ansøgning. Hvis du skal bygge kan du også nemt gå videre til Byg og Miljø .

 

Regler og administration

I menuen til venstre, kan du læse mere om de gældende regler for husdyrbrug af forskellig størrelse. Størrelsen på husdyrbrug opgøres i produktionsareal eller stipladser (se mere herom på de enkelte sider).

På de enkelte sider finder du også de forskellige blanketter til ansøgninger, som du skal fremsende til kommunen.

Nederst finder du en folder der beskriver reglerne for små husdyrbrug.

Sagsbehandling

Kommunens sagsbehandling af ansøgninger efter Husdyrlovens § 16 a og § 16 b er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til kommunens Landbrugsgruppe eller på Miljøstyrelsen hjemmeside.

En liste over de ejendomme der har fået en miljøgodkendelse eller en tilladelse efter Husdyrloven kan ses her.

BilagStørrelse
folder til nye husdyrbrug 2019.docx1.67 MB
Opdateret: 01-09-2020 08:09

Kontakt