Erhvervsmæssigt dyrehold

Grænsen, for hvornår et dyrehold er ”erhvervsmæssigt”, er fastsat i loven

Det er til enhver tid tilladt at indsætte et ikke erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen uden forudgående anmeldelse til kommunen. Grænserne for ikke erhvervsmæssigt dyrehold er angivet i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, og fremgår af nedenstående.

 

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

3) et dyrehold med enten

- a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

- b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,

- c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

- d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

- e) 15 producerede slagtesvin,

- f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

- g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

- h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

- i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

 

Den til enhver tid gældende version af Miljøaktivitetsbekendtgørelsen kan findes på www. Retsinformation.dk.

Der gøres dog opmærksom på Jf. § 8, i ovenstående bekendtgørelse, at for områder udpeget som byzone- og sommerhusområde og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boliger eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold ikke tilladt. Dog kan der i nogle tilfælde dispenseres herfor.

Opdateret: 31-01-2018 09:31

Kontakt