Asbestholdigt affald

Asbestholdigt affald kan omfatte f.eks. eternittagplader, loftsplader, isoleringsmateriale og affald fra rensning af tagplader
Blanketter/Selvbetjening: 

Asbest er optaget på listen over farlige stoffer. På grund af asbestens farlige egenskaber ved indåndig, anses asbestholdigt affald som farligt affald.

Asbestholdigt affald kan ikke genanvendes. Støvet fra affaldet er sundhedsskadeligt og kan give lungesygdomme.

Bortskaffelse

Støvende asbest er farligt affald, og skal afleveres til deponering. Støvende asbestaffald (f.eks. itugåede tagplader) skal indpakkes jf. asbestvejledningen, f.eks. i to lag plast.

Se mere om asbest på Reno Djurs.dk.

Opdateret: 20-04-2021 08:39

Kontakt