Jordstyringsgebyr

Syddjurs Kommune opkræver halvårligt et gebyr til dækning af omkostningerne ved opgaver indenfor jordflytningsområdet.

Syddjurs Kommune opkræver et årligt administrationsgebyr på 17,30 kr (i 2020). Dette gebyr bidrager til dækning af de udgifter Syddjurs Kommune har til de administrative opgaver i forbindelse med reglerne om områdeklassificering, herunder anmeldelser af jordflytning.

Gebyret opkræves med hjemmel i § 48 i miljøbeskyttelsesloven og pålægges alle private ejendomme samt alle erhvervsvirksomheder, der i henhold til affaldsbekendtgørelsen kan pålægges et affaldsgebyr. Gebyret bliver for erhvervsvirksomheder opkrævet hos den CVR-registrerede ejer af ejendommen. For private sker opkrævningen sammen med den årlige forbrugsafregning hos den BBR-registrerede ejer af ejendommen.

Betaling af gebyret vil ske efter solidaritetsprincippet: ”Fælles for alle”. Du skal således betale gebyret, uanset om der skal flyttes jord fra din ejendom/virksomhed eller ej, og uanset om jorden på din ejendom/virksomhed forventes at være ren, lettere forurenet eller forurenet. De fælles opgaver som kommunen varetager, såsom udarbejdelse af informationsmateriale, samt besvarelse af henvendelser om jordhåndtering er også indbefattet ordningen.

Anmeldelse af  jordflytninger har til formål at sikre miljø og sundhed. Vi skal sammen forhindre at jord, der kan være forurenet, bliver spredt til steder, hvor den kan udgøre en risiko for jord, grundvand og mennesker.

Du kan læse mere om områdeklassificering og jordflytning her.

Opdateret: 02-01-2020 15:54

Kontakt