Miljøtilsyn med erhverv og industri

Typer af virksomheder der skal have tilsyn
Syddjurs Kommune skal fører tilsyn med følgende typer af erhvervs – og industrivirksomheder:

  • Miljøgodkendte virksomheder (listevirksomheder). Disse er de største og mest forurenende virksomheder i kommunen. 
  • Virksomheder der er optaget på Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 og tilsyn efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. Her er der typisk tale om virksomheder som maskinfabrikker, off-set trykkerier og virksomheder med en begrænset forurening. 
  • Autoværksteder, der er omfattet af Autobranchebekendtgørelsen.
  • Benzinstationer, der er omfattet af Benzinstationsbekendtgørelsen. 
  • Øvrige mindre virksomheder som branchemæssigt er nært beslægtede med overnævnte kategorier af virksomheder.
  • Svømmehaller og svømmebade. 
  • Mindre virksomheder der kan give anledning til miljømæssige gener.

Derudover er Syddjurs Kommune tilsynsmyndighed på spildevandsafledning til det offentlige kloaknet for alle virksomheder, uanset virksomhedstypen – dette gælder også virksomheder hvor staten er godkendelsesmyndighed. 

Syddjurs Kommune havde pr. 1. februar 2019 ca. 190 virksomheder og 19 svømmebade og svømmehaller der er tilsynspligt på. 

Brugerbetaling
Der er brugerbetaling for Syddjurs Kommunes arbejde i forbindelse med miljøtilsyn. Du kan læse mere om regler mv. for brugerbetaling her.

Tilsynshyppighed.
Ved de større virksomheder vil der være 1 til 3 tilsyn i løbet af en 3-årige periode, hvor der som minimum vil være 1 basistilsyn. For de mindre virksomheder vil de modtage 1 til 6 tilsyn i løbet af 6-årig periode, hvor minimum 1 af tilsynene vil være et basistilsyn. Et basistilsyn er et tilsyn, hvor virksomhedes samlede miljøforhold bliver gennemgået. Alle andretilsyn udover basistilsyn, vil være tilsyn der har fokus på ét eller flere forhold på virksomheden.

Kampagnetilsyn
Syddjurs Kommune udfører hvert år et antal tilsyn hvor der er fokus på et specifikt emne eller branche, disse kaldes kampagnetilsyn. Du kan læse mere om de forgående års kampagner på den Digitale Miljø Administration. 

Tilsynsindberetning
Syddjurs Kommune skal én gang årligt indberette det forgangene års tilsynsaktiviteter til Miljøstyrelsen. Syddjurs Kommunes aktiviteter fra 2016 og frem kan ses på den Digitale Miljø Administration.

Opdateret: 22-02-2019 10:33

Kontakt