Udbud og Indkøb

Team Udbud og Indkøb

På denne side offentliggøres udbud og licitationer inklusive relevante dokumenter, herunder supplerende oplysninger, rettelsesblade og svar på indkomne spørgsmål.

Vi opfordrer til løbende at holde dig opdateret om eventuelle nye dokumenter, da det er dit eget ansvar at holde dig orienteret.

Aktuelle udbud annonceres som udgangspunkt ikke i dagspressen.

 

Opdateret: 03-10-2016 09:52

Kontakt