Prækvalifikation Totalrådgivning, om- og tilbygning Ebeltoft Skole

Syddjurs Kommune ønsker totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af Ebeltoft Skole.

Ebeltoft Skole har i dag til huse i to skolebygninger. Den tidligere Skelhøjeskole beliggende på Skolevej 7 i Ebeltoft og den tidligere Toftevangsskole, beliggende Østerallé 19 i Ebeltoft.

Elevtallet har over en årrække været faldende i Ebeltoft skoledistrikt hvilket betyder, at der er en betydelig bygningsmæssig overkapacitet. Det er på den baggrund besluttet at afvikle den ældste afdeling på Skolevej og samle alle aktiviteter på Østerallé.

Totalrådgivningen omfatter projektering, udbud og gennemførelse af om- og tilbygning af bygningen på Østerallé, hvor totalrådgiveren skal koordinere brugerinddragelsen og byggesagen under hele forslags‐, projekterings‐ og udførelsesfasen, samt aflevering, 1 årsgennemgang og idriftsættelse.

Totalrådgiverydelsen tager afsæt i et udbudsmateriale, der er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ntbkjjbtai

 

Opdateret: 04-02-2021 09:42

Kontakt