Kvalitetskrav til leverandører af madservice i fritvalgsordningen

Ifølge Servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg skal Syddjurs Kommune mindst en gang om året udarbejde pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice. De reviderede pris – og kvalitetskrav fremlægges til Byrådets godkendelse.

Kommunens kvalitetskrav til leverandørerne udformes med udgangspunkt i de fastlagte kvalitetsstandarder på området. Den godkendte kvalitetsstandard for madservice gældende fra 2013  blev med ønsket om en effektivisering af produktionen i Djurs Mad I/S  ændret således, at antallet af valgmuligheder mellem retter blev reduceret fra 14 til 10.

 

På baggrund af ændringer i kvalitetsstandarden vedrørende madservice er kvalitetskravene for 2014 derfor ændret i forhold til de krav, der blev stillet til leverandørerne i 2013.

De væsentligste ændringer er udover ovenstående følgende: 

  • at leverandøren er forpligtet til at modtage digital post fra Syddjurs Kommune.
  • at leverandøren mindst én gang om dagen tjekker sin elektroniske postkasse.

Ændringerne ses markeret med rødt i vedhæftede bilag.

Kvalitetskravene er ens for de private leverandører og den kommunale leverandør. 

Det skal bemærkes, at der er to særlige forhold, som gør sig gældende for kommunens kvalitetskrav til leverandører af madservice: 

  • Der kan ikke stilles krav, der medfører, at alle leverandører skal benytte den samme produktionsform. Dvs. at der ikke kan stilles krav om, at alle f.eks. skal levere køle-/vakuumpakket mad.
  • Der kan ikke stilles krav om, at leverandørerne skal tilbyde udbringning af maden til modtagernes eget hjem. En leverandør kan godt blive godkendt, hvis modtagerne selv sørger for at hente maden eller spiser hos leverandøren.

De ændrede kvalitetskrav er gældende fra den 1. januar 2014. 

 

Opdateret: 22-08-2017 09:57

Kontakt