Digital indberetning af takstblad

 

Alle almene vandværker skal en gang om året indsende drifts- og anlægsbidrag til godkendelse hos Syddjurs Kommune.

Drifts- og anlægsbidragene skal indberettes til Syddjurs Kommune via den digital indberetningsformular, som åbnes ved at klikke på nedenstående link:

Klik her for at indberette drift- og anlægsbidragene til Syddjurs Kommune

Har du spørgsmål til den digitale indberetningsformular eller dit "log-in" kan du kontakte Anne-Mette Rasmussen på anmj@syddjurs.dk eller på telefon 87 53 54 72

Alle almene vandværker skal have et regulativ, som regulerer forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Regulativet skal godkendes af kommunen og være tilgængelig på vandværkets hjemmeside. Du kan finde de almene vandværkers hjemmesider og kontaktoplysninger ved at klikke her

Yderligere information om takster findes i Energistyrelsens ”Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning”, som er vedlagt herunder.

 

Opdateret: 30-09-2020 08:39