Fritid for alle

”Fritid for alle” er et tilbud om økonomisk støtte til børn og unges fritidsaktiviteter, hvis familien ikke selv har mulighed for at betale for kontingent, udstyr, stævnegebyr eller andre lignede udgifter forbundet med en fritidsaktivitet.

Nærmere information og vejledning til ansøgning kan findes via nedestående links til:

Opdateret: 19-06-2019 20:27

Kontakt