Forudgående høring om udvidelse af terminalområdet ved Aarhus Airport

Syddjurs kommune indkalder idéer og forslag angående planlægning for udvidelse af terminalområdet ved Aarhus Airport

Aarhus Airport har anmodet Syddjurs Kommune om ny planlægning for Aarhus Lufthavn med henblik på at udvikle terminalområdet med flere faciliteter og forbedre forholdene for terminalområdets nuværende funktioner.

Syddjurs Kommune har derfor igangsat en planlægning, som skal muliggøre lufthavnens fremtidig udvikling. Der er i den forbindelse behov for at ændre kommuneplanens rammeområde.
Før der kan ske større ændringer af kommuneplanen, skal der indkaldes forslag og idéer til planlægning ved en såkaldt forudgående høring. På den baggrund indkalder Syddjurs Kommune til høring om en ændring af Syddjurs Kommuneplan 2020-2032 for rammeområde 6.11.E2, Erhvervsområde – Aarhus lufthavnsterminal.

 

Planlægningens hovedspørgsmål
Afgrænsningen af kommuneplan ønskes ændret, så der er mulighed for at udvide terminalområdet.
Der ønskes øget mulighed for at kunne bygge højere byggeri i flere etager på det centrale terminalområde. Kommuneplanens gældende bestemmelser muliggør kun bebyggelse i op til to etager med en højde på op til 12 m. Den fremtidige planlægning skal muliggøre nye funktioner i terminalområdet, som kræver ny bebyggelse på op til omkring 25 m højde.

I den kommende planproces vil der desuden særligt være fokus på følgende hovedspørgsmål:

  • Samspil med omgivelserne herunder lufthavnsterminalens visuelle påvirkningaf landskabet og krav om etablering af afskærmende beplantning
  • Håndtering af overfladevand og beskyttelse af drikkevandsinteresser

 

Forslag og ideer til planlægningen
Vi hører gerne dine synspunkter og idéer vedrørende ændringen af kommuneplanen, så den kan tilgodese lufthavnens fremtidige behov for udvikling. Indsend dine idéer og forslag til den kommende planlægning. Alle indkomne idéer vil blive forelagt byrådet og vil efterfølgende indgå som bidrag i den videre planlægning.


Syddjurs Kommune indkalder til forudgående, offentlig høring om den kommende planlægning i perioden fra den 4. januar 2022 til den 1. februar 2022.


Bemærkninger, idéer og forslag skal være modtaget af Syddjurs Kommune senest den 1. februar 2022.

BilagStørrelse
Debatfolder Aarhus Airport2.8 MB
Høringssvar

Der er i øjeblikket ikke nogen tilgængelige dokumenter.

Opdateret: 10-02-2022 13:15
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt