25 ud af 27 med i budgetforlig

25 ud af 27 byrådsmedlemmer har onsdag den 27. september skrevet under på et budgetforlig for budget 2018 og overslagsår. Forliget indebærer store investeringer i infrastruktur samt et løft til bedre kvalitet i dagtilbud, skoler, socialtilbud og sundheds- og ældrepleje.

Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Enhedslisten og Borgerlisten deltager i forliget. Løsgænger Anette Quist Busk overvejer sin stillingtagen til forliget frem mod 2. behandlingen. Jørgen Brøgger fra de Konservative deltager ikke.

De politiske partier og grupper i byrådet har forhandlet intenst de seneste par uger. Onsdag den 27. september har 25 ud af 27 byrådsmedlemmer skrevet under på budgetforliget.

Budgetforliget er en aftale med et budget i balance, rekord store investeringer i anlæg og et samlet løft til kvaliteten i dagtilbud, skoler, socialtilbud og sundheds- og ældrepleje.

Borgmester Claus Wistoft udtaler:

- Det er flot, at vi her inden valget står sammen i byrådet om et bredt budgetforlig, der fremviser en solid økonomi i balance. Det er et godt fundament for det videre arbejde i det nye byråd efter valget. I forliget vil jeg særligt fremhæve vores fokus på servicen på de bløde områder. Vi afsætter flere ressourcer på skole og dagtilbudsområdet for at indfri vores lærings og trivselspolitik, vi vælger at friholde folkeskole og ungdomsskolen for de besparelser, vi vedtog sidste år, og vi øger fokus på sundheds– og ældreområdet med flere investeringer i velfærdsteknologi. Sammen med et markant anlægsbudget er der tale om positivt budget, vi kan stå sammen om i byrådet.

Budgetforliget følger de pejlemærker, som byrådet har vedtaget i deres økonomiske politik, blandt andet målet om at have det lange blik på budgetlægningen. Forliget tager derfor hensyn til den demografiske udvikling de kommende 5 - 10 år med flere ældre og færre børn. I budgettet flyttes der derfor løbende midler fra børneområdet til ældreområdet de kommende år, så kommunens service tilpasses udviklingen kontinuerligt.

Der henvises til forligsteksten for den samlede oversigt over ændringer på udvalgsområderne.

Anlægsinvesteringer i 2018

Her fremhæves en række udvalgte investeringer:

 • Der investeres fortsat i øget bosætning i form af forøget byggemodning og salg af byggegrunde til private og erhverv i hele kommunen.
 • Der planlægges massive investeringer i udviklingen af servicen i Hornslet de kommende år samtidig med, at der afsættes midler til en helhedsplan for Rønde og Ebeltoft.
 • Kommunens største anlægsprojekt nogensinde med opførelsen af blandt andet nye plejecenterpladser i Rønde og Kolind er i fuld gang og skal efter planen færdiggøres i 2019.
 • På kultur-, fritids og idrætsområdet prioriteres midler til renovering af Kolind Svømmebad, løft af idrætspuljen til bedre idrætsfaciliteter, boldbaner i Mørke og det store kulturprojekt Ny Malt i Ebeltoft. 
 • På familie- og institutionsområdet prioriteres anlægsmidler til en ny daginstitution i Knebel sammen med støtte til projekt ”Mols i udvikling” (samlet 14 mio. kr., heraf 2 mio. kr. til ”Mols i udvikling”).
 • Færdiggørelse af den nye daginstitution i Mørke og en vuggestuegruppe i Hornslet Vest (Ågården).
 • Renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård færdiggøres i 2018. Der er afsat midler til faglokaler med videre og samling af de to skoler i Ebeltoft i 2020 og 2021.
 • Der investeres i bedre trafiksikkerhed, fortove og renovering af stier, vejbelysning, cykelstier herunder cykelstien Koed-Ryomgård.
 • Der investeres i nye veje omkring Nimtofte med senere forlængelse fra Kærende til Ryomgård.
 • Der er fokus på investeringer i bæredygtighed og klima herunder fortsatte investeringer i bl.a. energibesparende bygningsrenovering.

Budgetforligets pejlemærker

 • Efterlevelse af kommunens økonomiske politik
 • Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviseringsinitiativer
 • Resultatbaseret fokus: Fokus på resultater til gavn for borgerne – mindre på proces
 • Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser: Tæt på borgeren – baseret på viden
 • Fokus på borgernes ressourcer – fokus på civilsamfund og samskabelse
BilagStørrelse
budget forlig med underskrifter.pdf1.6 MB
Opdateret: 27-09-2017 13:33
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt