Bredt budgetforlig med økonomi i balance

Læs Budgetforliget her:

https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/budget_2017_forligstekst...

Se øvrige budgetdokumenter her: www.syddjurs.dk/budget2017

Bredt budgetforlig indgået for budget 2017 med deltagelse af 25 ud af 27 byrådsmedlemmer. Forliget giver flere penge til ældre og sundhed, bedre normering i daginstitutioner og flere store anlægsprojekter.

Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre og Borgerlisten deltager i forliget.

Forligsparterne har forhandlet tæt de sidste uger og forliget er torsdag den 29. september blevet underskrevet af partierne, undtaget Konservative og Borgerlisten som underskriver mandag den 3. oktober.

Budgetforliget rummer et budget i balance over de næste tre år samtidig med at budgettet justerer servicen efter et stigende antal ældre og et faldende antal børn.

Borgmester Claus Wistoft udtaler på forligsparternes vegne:

- Jeg er stolt over, at vi i byrådet igen tager et fælles ansvar og kan lave et budgetforlig med opbakning fra 25 ud af 27 byrådsmedlemmer. I forliget er vi enige om at fastholde en god service til et stigende antal ældre med flere penge til en bedre akutfunktion, mere sygepleje og et bedre tilbud til kronikere. I vores daginstitutioner er der plads til at vi løfter normeringen til glæde for børnefamilierne. Der er også plads til et forholdsvist stort anlægsbudget med flere nye daginstitutioner, letbanestationer og et nyt ældrecenter i Rønde og demenscenter i Kolind. Alt i alt et samlet positivt resultat, når man tager vores økonomi i betragtning.

Budgetforliget er udarbejdet efter fem principper, der har været styrende for forhandlingerne:

 • Efterlevelse af kommunens økonomiske politik
 • Det lange blik i budgetlægningen: Flerårigt perspektiv bag omstillings- og effektiviseringsinitiativer
 • Resultatbaseret fokus: Fokus på resultater til gavn for borgerne – mindre på proces
 • Tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser: Tæt på borgeren – baseret på viden
 • Fokus på borgernes ressourcer: Tidsbegrænsede indsatser – fokus på civilsamfund

Forligsteksten rummer en række mærkesager med justeringer af kommunens drift. Det gælder blandt andet:

 • Der afsættes midler til ældreområdet med en styrket kommunal akutfunktion, mere sygepleje og kompetenceløft. Der afsættes også midler til et styrket tilbud til kronikere og ældre medicinske patienter.
 • Der afsættes ekstra midler på daginstitutionsområdet til øget normering i kommunens dagtilbud.
 • Der arbejdes med udviklingen af kommunens ungdomsskoletilbud. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. i 2018 til at skolen og ungdomsskolen får tid til at udarbejde et fælles forslag til et fremtidssikret tilbud med virkning fra 2019.
 • Børnehaverne i Feldballe og Nimtofte videreføres. Muligheden for om privatskolerne ønsker at videreføre børnehaverne undersøges, alternativt muligheden for at omdanne børnehaverne til afdelinger af eksisterende børnehaver under fælles ledelse.
 • Syddjurs Kommunes ambitiøse IT-plan i folkeskolen tilføres yderligere midler.
 • ”Skolen i virkeligheden” tilføres ekstra midler til transport af skoleelever.
 • Fra 2017 etableres adgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet.
 • Der etableres en ny tværgående busrute mellem Hornslet og Ebeltoft, som med to dobbeltture styrker mulighederne for at komme på tværs i kommunen med offentlig transport.
 • Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2017 til restaurering af genforeningsstenene i kommunen, så de fremstår præsentable på 100 årsdagen for genforeningen i 2020.
 • Der afsættes ekstra midler til bevarelsen af Fregatten Jylland i samarbejde med staten.
 • Der tilbydes gratis psykologbistand til unge under 26 år med henblik på at understøtte fastholdelse til uddannelse, beskæftigelse og mestring i eget liv.

Fra liste med anlæg kan nævnes:

 • I forbindelse med åbningen af Aarhus Letbane i 2017 vil stationerne i Hornslet, Mørke, Ryomgård, og Kolind blive moderniseret. Derudover etableres Thorsager trinbræt som forventes færdigt i starten af 2018.
 • I perioden fra 2016-2019 anlægges en cykelsti mellem Kolind og Ryomgård, der påbegyndes i 2017.
 • Der afsættes midler til bedre trafiksikkerhed i kommunen samt en ny vej ved Nimtofte, som planlægges færdiggjort i 2019.
 • Der prioriteres anlægsmidler til nye daginstitutioner i Knebel og Mørke samt den igangværende udvidelse af daginstitutionen Romlehøj i Kolind.
 • Der afsættes midler til indretning af bibliotek og museum ved kulturhuset Ny Malt.
 • Desuden pågår renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård samt opførelsen af nye plejecenterpladser i Rønde og Kolind.

Se den fulde beskrivelse i forligsteksten på www.syddjurs.dk/budget2017

Til budgetforhandlingerne næste år skal der udarbejdes nye budgetanalyser, der kan bidrage til et samlet katalog af muligheder og skabe et økonomisk råderum på 30 mio. kr. fra og med 2018. Det er forligskredsens forventning, at alle områder af den samlede kommunale økonomi indgår i arbejdet.

Opdateret: 19-10-2016 15:30
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt