Budgetanalyser bliver en del af processen frem mod budget 2020

Byrådet blev på deres temamøde onsdag den 29. maj 2019 præsenteret for to budgetanalyser – ”Fremtidens Børn og læring” og ”Fremtidens Sundhed og omsorg”. De to analyser indeholder et katalog over omstillings- og udviklingsmuligheder, der vil indgå i forberedelsen af budget 2020.

> Se analyserne på vores side for budgetanalyserne her

Byrådet i Syddjurs Kommune har i de seneste år bedt administrationen om at udarbejde analyser af, hvordan forskellige driftsområder fortsat kan udvikles og omstilles. Analyserne skal levere input til et økonomisk råderum, som Byrådet kan anvende til investeringer og tilpasninger af kommunens drift og anlægsramme. Samtidig skal analyserne bidrage til at udvikle områderne i samarbejde med medarbejdere og borgere.

Byrådet i Syddjurs besluttede i budget 2019, at der skal udarbejdes analyser på to af kommunens store velfærdsområder – Børn og læring samt Sundhed og omsorg. Hvert af de to velfærdsområder har et årligt driftsbudget på 500-600 mio. kr., ligesom hvert velfærdsområde har mere end 1.000 ansatte.

Opgaven lød på at levere et katalog over mulige omstillings- og udviklingsmuligheder på hvert område. Målet er et økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i perioden 2020-2022, der kan indgå i Byrådets budgetforhandlinger for budget 2020.

De to mulighedskataloger blev onsdag den 29. maj præsenteret for byrådet på deres temamøde, hvor byrådet havde mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Borgmester Ole Bollesen udtaler om de to analyser:

- Vores fremtidige velfærd hviler på, at vi i byrådet udviser et fælles budgetansvar, hvor vi løbende udfordrer vores driftsområder. Derfor har vi i tråd med tidligere år bestilt denne budgetanalyse, for at være sikre på, at vi leverer gode løsninger på en effektiv måde. Samtidig skal man tænke budgetanalyserne ind i vores fortsatte fokus på at omstille og tilpasse vores drift. Det er helt nødvendigt, at kunne frigøre midler, når vi løbende skal tilpasse os til virkeligheden – det gælder blandt andet et stigende antal ældre, flere små børn, flere skolesøgende børn, flere sundhedsopgaver og mere. Derfor forventer jeg også, at vi fortsætter med lignende budgetanalyser på andre områder de kommende år. Jeg vil gerne takke både medarbejdere og de borgerrepræsentanter, der har deltaget i arbejdet. Analyserne vil nu indgå som en del af forudsætningerne i det kommende budgetmateriale frem mod budget 2020. 

Hen over juni måned vil mulighedskatalogerne blive behandlet og drøftet i MED-organisationen. De to analyser vil også blive videresendt til orientering i Udvalget for sundhed, ældre og social og i Udvalget for familie og institutioner.

Det forventede råderum indgår som en central del af kvalificeringen af Direktionens kommende oplæg til budget 2020 og overslagsårene. Efter direktionen har leveret sit oplæg starter den politiske proces, hvor borgere, medarbejdere og høringsparter kan afgive deres høringssvar helt frem til den endelige vedtagelse af budget 2020 i oktober.

Medarbejdere og borgerrepræsentanter involveret i processen

Arbejdet har været organiseret omkring en styregruppe med Direktion og de involverede chefer. Styregruppen har løbende fulgt og understøttet processen tæt. Samtidigt har et eksternt konsulentfirma understøttet cheferne i analysearbejdet.

Med udgangspunkt i forskellige fokusgruppeinterviews og workshops har der været en åben proces med fokus på involvering af MED-organisationen, ledere, mellemledere, forældreråd, DEMO-råd, Handicapråd, Ældreråd mv. For Byrådet er der afholdt to workshops i starten af april, hvor repræsentanter fra Byrådet fik mulighed for at bidrage med temaer, perspektiver og tanker.

Med udgangspunkt i mulighedskatalogerne arbejdes der videre med forslagene, hvorefter de fra sommerferien indgår i forberedelserne til Direktionens samlede oplæg til budget 2020.

Opdateret: 06-06-2019 13:15
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt