Budgetforlig med fokus på et budget i balance og fortsat grøn omstilling

Budgetforlig

Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Alternativet har i dag indgået et budgetforlig for 2020 og overslagsårene 2021 - 2023. Budgetforliget har fokus på en fortsat grøn omstilling, en styrket erhvervsindsats, bevarelse af kernevelfærden for børn, unge og ældre, samt et skarpt fokus på at sikre en økonomi i balance i årene fremover.

> Læs forligsteksten samt relevante bilag på vores budgetside her

Afsættet for byrådets budgetforhandlinger har i år været vanskeligt. Som vækstkommune har Syddjurs Kommune de seneste år haft store anlægsudgifter til nye institutioner og infrastruktur på grund af mange nye tilflyttere og flere ældre. Samtidig har der i 2019 været en række uventede budgetoverskridelser, blandt andet på grund af et stigende antal sager på social- og familieområdet og på beskæftigelsesområdet.

Et næsten samlet byråd har taget udfordringen op og indgået et budgetforlig for 2020, der både tilfører nye midler til den udfordrede drift på social- og familieområdet og prioriterer en række væsentlige indsatsområder:

I budgetforliget er der fokus på at fortsætte den grønne dagsorden. Der er enighed om at styrke biodiversitet og vild natur på de kommunale jorder, samt fremme brug af solceller og udskifte kommunens nuværende biler til en mere klimavenlig bilpark. Der afsættes ekstra midler til en styrket erhvervsindsats, der fremmer cirkulær økonomi, digitalisering og klyngesamarbejde. Kommunens kernevelfærd fastholdes, blandt andet med nye dagsinstitutioner i Hornslet og Knebel og på ældreområdet fastholdes klippekortsordningen.

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

 - Jeg er stolt over, at et næsten samlet byråd har taget et fælles ansvar for at sikre kommunens økonomi i 2020 og årene fremover. Vi har afsat ekstra midler til det specialiserede familieområde, der har været nødlidende i løbet af året. Samtidig har vi afsat midler til et fortsat grønt fokus - jeg kan nævne øget biodiversitet, mere vild natur, farvel til sprøjtemidler og fokus på bedre energiforbrug i vores bygninger. Desuden har vi øget vores erhvervsindsats, og vi fastholder vores velfærdsniveau for både børn, unge og ældre. For at sikre balance i vores økonomi har vi i forliget et lidt mindre anlægsbudget, end vi er vant til. Der er dog fortsat plads til blandt andet nye dagsinstitutioner i Hornslet og Knebel. Jeg vil gerne takke hele byrådet for forhandlingerne og viljen til at indgå et forlig.

Budgetforliget er udtryk for en robust økonomi i balance, som fortsat efterlever kommunens økonomiske pejlemærker, som beskrevet i byrådets økonomiske politik og budgetstrategien.

På anlægsområdet er der blandt andet afsat midler til nye daginstitutioner i Hornslet og i Knebel, en forundersøgelse til en skoleudbygning i Hornslet, færdiggørelse af Maltfabrikken og anden etape af Nord-Syd vejen ved Thorsager.

Af øvrige sager kan nævnes:

 • Klippekortsordningen på plejeboligområdet indenfor ældre og sundhedsområdet fortsætter
 • Forligskredsen afsætter 0,5 mio. kr. yderligere udover de allerede afsatte 2 mio. kr. til løbende at investere i flere og bedre cykelstier i kommunen.
 • Puljen til trafiksikkerhed forøges med 1 mio. kr. og udmøntes i tæt dialog med lokalsamfundet.
 • Budgettet til vintertjenesten udvides med 1. mio. kr.
 • Forligspartierne er enige om, at brugen af pesticider på kommunale befæstede arealer ophører. I forhold til invasive arter vil der blive undersøgt alternative metoder over tid.
 • Det specialiserede børne- og voksenområde hæves med 9 mio. kr. til familieområdet og 20 mio. kr. til socialområdet.
 • Der afsættes 0,25 mio. kr. til et klippekort til unge mennesker til kulturoplevelser.
 • Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke erhvervsudvikling og erhvervsservice.
 • Skolestrukturen fastholdes, men folkeskolens økonomi reduceres med 1.500 kr. pr. barn med virkning fra august 2021.
 • Det nuværende 10. klasses tilbud i Rønde evalueres i 2020.
 • Folkeskolernes rolle i forhold til at løse inklusionsopgaven styrkes.
Opdateret: 26-10-2019 22:00
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt