Syddjurs klarer sig godt i undersøgelse af skole-tilfredshed

Syddjurs Kommunes skoler klarer sig godt, når forældrene bliver spurgt om tilfredshed med de kommunale skoler. Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Danmarks Statistik.


Syddjurs Kommune placerer sig blandt den fjerdedel af kommunerne i Danmark, som har den højeste tilfredshed blandt forældrene. I 2020 gennemførte Danmarks Statistik på vegne af det daværende Social- og Indenrigsministerium en brugertilfredshedsundersøgelse på tværs af landets skoler. Her kunne man se tilfredshedsniveauet i kommunerne samt tilfredshedsniveauet på hver enkelt skole.

I Syddjurs Kommune svarede 1371 forældre på tilfredshedsundersøgelsen, og en samlet opgørelse viste en tilfredshedsindikator på 4,08 mod et landsgennemsnit på 3,99. En efterfølgende undersøgelse viser, at Syddjurs Kommune placerer sig rigtig fint, når der tages højde for elevgrundlaget. Her er Syddjurs Kommune blandt de 25 % af kommunerne i Danmark med det højeste forældretilfredshedsniveau.

Kommunen arbejder målrettet med en række forskellige indsatser på skoleområdet, herunder øget inklusion på skolerne, som er bygget op igennem de seneste fem år. Der er også indsat et omfattende kompetenceløft af lærerne, ligesom der politisk er afsat midler til at arbejde med nedbringelse af skolefravær.

Kirstine Bille, formand for Udvalget for Familie og institutioner, siger:


"Det er dejligt at se, at Syddjurs Kommune placerer sig så fint i tilfredshedsanalysen blandt forældrene. Særligt det forhold, at vi er med i den bedste fjerdedel af kommunerne, når der tages højde for elevgrundlaget, gør mig fortrøstningsfuld. Resultaterne tager jeg til glædelig efterretning og retter blikket fremad. Nu gælder det om at udvikle skoletilbuddet i Syddjurs Kommune, så det bliver endnu bedre".

På kortet ses en grafisk fremstilling af tilfredshedsniveauet i de enkelte kommuner - jo lysere farve jo højere tilfredshed

https://presscloud.com/file/63/631311184382832/Kort_.pdf

Opdateret: 22-12-2021 11:58
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt