Åben Indsigt

Fri digital adgang til bygge- og emnesager

I Syddjurs Kommune kan borgere og virksomheder undgå at søge aktindsigt og vente på sagsbehandling - fordi  Åben Indsigt giver fri digital adgang til:

  • Mere end 80.000 bygge- og emnesager
  • Mere end 650.000 dokumenter fra kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem.

Hurtig og enkel søgning

Det er muligt at søge i sagernes metadata - fx kan der søges på:

  • År
  • Løbenummer
  • Indholdsbeskrivelse
  • Titel
  • Specifikke ord i et angivet tidsinterval

Herved er det både enkelt og hurtigt for både borgere og virksomheder at søge de informationer frem, som der er brug for. Medarbejdernes arbejdsbyrde formindskes desuden væsentligt, og der bliver derfor frigivet mere tid til god borgerservice.


Områder med Åben Indsigt

Åben Indsigt giver adgang til bygge- og emnesager samt dokumenter indenfor følgende områder:

  • Teknik og Miljø
  • Kultur og Borger
  • Ledelsessekretariatet

Links

Gå til Åben Indsigt på: syddjurs.dk/aaben-indsigt

Læs om databeskyttelse og åbenhed i sagsbehandling her: Åbenhed i sagsbehandling

 

Opdateret: 07-01-2022 01:15

Kontakt