Digitale Kort og GIS

Hvad er GIS

GIS (Geografiske Informationssystemer) er computerbaserede systemer, som kan anvendes til at analysere geografisk information. Det dækker over brugen af kort og geografisk placering i en lang række opgaver, fx i det daglige arbejde med lokalplanlægning, geografisk information til borgerne eller klimatilpasningsplanlægning.

 

Opgaver og udvikling

GIS-teamet har ansvar for at drive og udvikle applikationer til håndtering af kommunens geografiske informationer. Målet er, at Syddjurs Kommune skal have et effektivt og brugervenligt GIS, som kan levere videndeling af geografisk relaterede informationer til borgere, virksomheder og myndigheder. Brugen af geografiske informationer og analyser kan medvirke til at effektivisere kommunens administration. Et eksempel kunne være en nabohøring - ved at indtegne det pågældende område på kortet, kommer sysytemet selv frem med en liste med de borgere, der skal høres.

 

Samarbejder

GIS-teamet samarbejder med en lang række afdelinger i Syddjurs Kommune, for løbende at imødekomme de behov, som måtte opstå. Opgaverne dækker fx over udviklingsopgaver, koordinering af ansvarsfordeling og skabe overblik over udviklingstendenser. Derudover er teamet en del af eksterne samarbejder med bl.a. Geomidt, Nationalpark Mols Bjerge og Destination Djursland. I dette regi løser GIS-teamet konkrete opgaver, underviser og videndeler i faglige fora.

 

Mere information

Læs mere om Digitale kort og GIS på https://gammel.syddjurs.dk/politik/digitale-kort-gis

Har du spørgsmål eller vil du vide mere om Digitale kort og GIS i Syddjurs Kommune er du velkommen til at kontakte GIS-koordinator Allan Gyldendal Frederiksen på agf@syddjurs.dk eller GIS-koordinator Dan Lauritsen på danl@syddjurs.dk

Opdateret: 14-01-2022 07:15

Kontakt