EcoKnow - Intelligente digitale løsninger skal understøtte sagsbehandlingen

 

Syddjurs Kommune deltager de næste fire år i et storstilet innovations- og forskningsprojekt kaldet EcoKnow. Målet er at skabe nye intelligente løsninger som letter sagsbehandlingen af komplekse områder med automatisk sortering af materiale og beslutningsstøtte.

 

Overblik over borgers sag

Nye digitale løsninger bliver løbende udviklet og afprøvet som en del af forskningsprojektet. De nye systemer er så fleksible, at fagområderne selv kan tilpasse dem ny praksis, for eksempel ved implementering af lovændringer.
Derudover giver de hurtigt overblik over de vigtigste oplysninger i en borgers sag. I fremtiden kan de yde beslutningsstøtte til sagsbehandlerne omkring de næste skridt i sagsbehandlingen, for eksempel ved at analysere data fra andre sagsbehandlingsforløb og lovgivningstekster.
På den måde vil der hurtigere og i højere grad kunne opnås det optimale handlingsforløb, til gavn for både borger og kommune.

 

Borger- og brugerinddragelse

For at opnå indsigt i, hvor borgere oplever store frustrationer i kontakten med kommunen, har der været kørt et forløb med servicedesign. Servicedesign er en metode til at udvikle løsninger i samarbejde med brugerne. Det er en metode, der sikrer at brugerne er med hele vejen igennem – fra at pege på en udfordring og til at teste en løsning. Fokus var på borgere i et forløb med tabt arbejdsfortjeneste, som er en kompensation til forældre, der er nødt til at tage fri på grund af barnets nedsatte funktionsevne. Konkret er der foretaget spørgeskemaundersøgelse, interviews samt gennemført en co-creation workshop, hvor borgerne selv har peget på løsninger, der kunne forøge transparensen i processen og forståelsen af borgers meget skrøbelige situation. Løsningsforslagene er hurtigt blevet indarbejdet i måden Familieafdelingen håndterer forløb omkring tabt arbejdsfortjeneste.

 

Samspil mellem teknologi og mennesker

Kommunaldirektør i Syddjurs Kommune Jesper Hosbond Jensen udtalte ved projektets opstart i september 2017:

  • ”Det er vigtigt for Syddjurs Kommune at sikre opmærksomhed på samspillet mellem teknologi og mennesker, herunder at inddrage både medarbejdere og borgere i samskabelsen af fremtidens kommunale services. EcoKnow er et ambitiøst projekt der skabes i samspil mellem private leverandører, kommuner og nogle af landets bedste forskningsinstitutioner – og vi glæder os til at bidrage til projektet og at høste resultaterne i form at mere fleksible og automatiserede arbejdsgange samt ikke mindst øget kvalitet af vores service til borgerne.”

 

EcoKnow i Syddjurs Kommune

EcoKnow er i Syddjurs Kommune forankret i Digitaliseringsafdelingen i et tæt samarbejde med Familieafdelingen.
Syddjurs Kommune er allerede godt i gang med at underbygge og teste de nye digitale løsninger, der blandt andet bliver udviklet på baggrund af de udfordringer, kommunen oplever på familieområdet. Syddjurs Kommune har desuden bidraget til udviklingen, så de nye systemer hænger sammen med de eksisterende fagsystemer, Familieafdelingen anvender.

  • ”Vi er helt med på EcoKnows ambition om at kunne levere intelligent automatiseret processtyring og beslutningsstøtte til sagsbehandlerne, sådan at de kan anvende deres faglighed i den direkte kontakt med borgerne i stedet for at sidde vendt mod en skærm”, siger Familiechef Christina Kaae Simonsen. 

 

Deltagere og samarbejdspartnere

Innovationsfonden investerer 16 mio. i projektet, som har et samlet budget på knap 25 mio. kroner.
I spidsen for projektet står professor ved Københavns Universitetet, Thomas Hildebrandt, og partnerne tæller foruden Syddjurs Kommune også KMD, DCR Solutions, Fujitsu, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Kammeradvokaten, Globeteam, Københavns Kommune, Dansk Socialrådgiverforening og det italienske firma MAPS. Projektet har ansat to PhD-studerende og to PostDocs i 2018 - 2020. 

 

Mere information:

Jon Badstue Pedersen, Afdelingsleder for It og Digitalisering, Syddjurs Kommune, 21173915, jbp@syddjurs.dk

Sofie Lykke Sørensen, Digitaliseringskonsulent, Syddjurs Kommune, 50829968, sols@syddjurs.dk

 

Opdateret: 23-06-2021 09:48

Kontakt