Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfristerne på familie, beskæftigelses- og socialområdet

Som det fremgår af Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 skal Byrådet på de enkelte fagområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

I § 3 i retssikkerhedsloven er det fastlagt at kommunerne skal;

 

1.     Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt

2.     Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse.

3.     Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

4.     Fristerne skal være offentligt tilgængelige.


Fristerne er godkendt af byrådet den 27. juni 2013 og den 29. august 2013 for familieområdets vedkommende. Se fristerne herunder

Opdateret: 18-12-2019 13:05

Kontakt