Direktionens budgetforslag til budget 2022

Direktionens budgetforslag består af en række bilag som man kan finde herunder, blandt andet oversigt over drift, anlæg, resultatopgørelse og mere.

De samlede bilag blev præsenteret for byrådet den 26. august 2021 og for medarbejderorganisationen den 27. august 2021.

Afgiv høringssvar
Du kan indsende høringssvar løbende helt frem til den endelige vedtagelse den 13. oktober. Der er ingen tidsfrist, men jo tidligere de indkommer jo nemmere kan de tages i betragtning af byrådet.

> Se og afgiv høringssvar her

Læsevejledning
Budget 2022 består af mange bilag og det kan være svært at overskue. Her er en kort introduktion til de centrale bilag i kronologisk rækkefølge. Bemærk at – foran et tal betyder besparelse /reduktion af budget.

I 1a. kan du læse direktionens introduktion til budgettet og de opmærksomhedspunkter, de lægger vægt på.

I 2. og 3. kan du læse om rammer og forudsætninger, der danner baggrund for budgetlægningen.

I 4a. Resultatopgørelsen kan du se den samlede oversigt over balancen mellem udgifter og indtægter for 2022 og for overslagsårene 2023 – 2025.

I 4b. og 4c. kan du se oversigten over de såkaldte blokke, der er medtaget i direktionens forslag til budget 2022 for henholdsvis drift og anlæg. Blokkene dækker over både tekniske justeringer (T), effektiviseringer(E), ny lovgivning (L), og direktionens oplæg (D). Bemærk at der er blok-nummer noteret for hvert beløb.

I 5. og 6. kan du i budgetkataloget for henholdsvis drift og anlæg se nærmere tekstbeskrivelser af de blokke, der nævnes i 4b og 4c ud fra nummeret på blokken.

I 7a. og 7b. kan man se en oversigt og beskrivelser af mulige udvidelsesblokke (U) for både drift og anlæg. Disse er ikke med i direktionens forslag til budget 2022, men de kan medtages i de politiske forhandlinger.
 

BilagStørrelse
1a. budget 2022 - strategisk beskrivelse af budgetoplaeg.pdf78.21 KB
1b. oplaeg til praesentation af budget 2022 for byraadet d. 26. august.pdf2.81 MB
2a. proces og tidsplan for budget 2022.pdf43.44 KB
2b. overordnet tidsplan 2022.pdf105.91 KB
2c. oekonomisk politik tilrettet ved budgetlaegning b2020-2023.pdf359.69 KB
2d. finansiel strategi.pdf762.87 KB
2e. budgetaftale - budget 2021.pdf1.11 MB
3a. overordnet noegletalsanalyse baseret paa eco-noegletal fra vive.pdf804.45 KB
3b. notat om noegletal paa boern unge og familieomraadet.pdf425.76 KB
3c. notat om noegletal paa omraadet for voksne med saerlige behov.pdf392.95 KB
3d. foranalyse af oekonomi i sundhed og omsorg 2018-2020.pdf595.43 KB
3e. budget 2022 - finanslovspuljer 2018-2021.pdf3.68 MB
3f. skatteprocent i budget 2022.pdf165.31 KB
3g. budget 2022 - valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.pdf291.35 KB
3h. oekonomiske konsekvenser af vaekst i befolkningen.pdf239.08 KB
3i. ansoegning om laanedispensation for 2022.pdf75.4 KB
3j. likviditet.pdf2.12 MB
4a. resultatopgoerelse 2022.pdf86.01 KB
4b. oversigt over direktionens oplaeg - drift.pdf143.51 KB
4c. oversigt over direktionens oplaeg - anlaeg.pdf179.58 KB
4d. oversigt normering direktionens oplaeg - drift.pdf146.8 KB
5 budgetkatalog 2022 - direktionens oplaeg - drift.pdf1.2 MB
6 budgetkatalog 2022 - direktionens oplaeg - anlaeg.pdf1.29 MB
7a budgetkatalog 2022 - udvidelsesblokke - drift.pdf449.81 KB
7b budgetkatalog 2022 - udvidelsesblokke - anlaeg.pdf380.25 KB
8. den strategiske opgave og strategiske maal.pdf1.92 MB
9a. befolkningsprognose til brug for budget 2022.pdf2.82 MB
9b. budget 2022 - demografiske overvejelser for anlaeg.pdf73.21 KB
9c. afledte effekter af befolkningsprognose paa anlaegsbehov.pdf79.11 KB
9d. analyse af kapacitet paa plejeboligomraadet.pdf288.57 KB
9e. notat om kapacitet i daginstitutioner og folkeskoler.pdf478.35 KB
Opdateret: 22-09-2021 09:34

Kontakt