Styrelsesvedtægt og kompetenceplan

Styrelsesvedtægten indeholder generelle bestemmelser om den overordnede styrelse. Kompetenceplanen beskriver fordelingen af kompetencer mellem byråd, udvalg og administrationen.

Styrelsesvedtægt

Den nyeste styrelsesvedtægt blev godkendt i byrådet den 7. december 2021.

Det fremgår af lov om revision af den kommunale inddeling, § 19 stk. 1, at Sammenlægningsudvalget skal vedtage en styrelsesvedtægt for Kommunen. Det en forudsætning for afholdelse af det konstituerende møde, at der er vedtaget en styrelsesvedtægt for kommunen, idet styrelsesvedtægten indeholder generelle bestemmelser om den overordnede styrelse af den nye kommune. Dette skal ske inden for rammerne af lov om kommunernes styrelse og anden lovgivning.

Inden for rammerne af lov om kommunernes styrelse fastsættes i styrelsesvedtægten generelle bestemmelser om antallet af stående udvalg, antal medlemmer i hvert udvalg, udvalgenes opgaveområder, samt vederlag til udvalgsformænd.

Kompetenceplan

Seneste kompetenceplan er vedtaget af byrådet den 25. april 2018 med virkning fra 1. januar 2018.

Formålet med kompetenceplanen for Syddjurs Kommune er at beskrive, hvorledes byrådet har valgt at fordele beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og administrationen.

Opdateret: 04-01-2022 09:20

Kontakt