Vederlag

Oversigt over politikeres vederlag

 

En lovændring betyder, at politikerne skal oplyse størrelsen af vederlag for poster, de er udpeget til.

Byrådet skal fra 1. januar 2008 offentliggøre størrelsen på vederlag, som byrådsmedlemmer og embedsmænd modtager for at varetage forskellige hverv.

Det fremgår af en lovændring i Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Lovændringen gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

De generelle vederlag for borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer er vedhæftet nederst på siden.

Herunder er opført de oplysninger, som politikkerne har indleveret vedrørende deres vederlag i kalenderåret 2020

Claus Wistoft
Ankestyrelsen 22.833,77 kr
Midttrafik 177.008,34 kr

Kirstine Bille
Næstformand KL´s internationale udvalg 67.850 kr.

Jan Kjær Madsen
Syddjurs spildevand A/S Formandshonorar 38.097,6 kr.

Morten Siig Henriksen
Fregatten Jylland 8.000 kr.

Kim Lykke Jensen
Formandshonorar fra Reno Djurs 68.100 kr.

Anita Søholm
Fregatten Jylland 8.000 kr. 

Torben Therkelsen
Skatteankestyrelsen   5.516,16 kr.
Syddjurs Spildevand 22.800,78 kr.

Tommy Bøgehøj
Fregatten Jylland 20.000 kr. plus mødevederlag 2000 kr. pr. møde

Gunnar Sørensen
Viden Djurs 28.003,04 kr.

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen
Reno Djurs 19.269,-

Mette Foged
Reno Djurs 19.269,-

BilagStørrelse
vederlag for byraadsmedlemmer 2021.pdf55.84 KB
Opdateret: 18-11-2021 08:22

Kontakt