Hvem kan stemme?

Valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 4 års forudgående fast bopæl i riget.

De ovenstående personer, der alle har valgret til kommunale og regionale valg, optages automatisk på valglisten.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Hvis du er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, men er herboende, har du stemmeret til kommunal- og regionsrådsvalg, men du vil ikke automatisk blive optaget på valglisten da den genereres ud fra cpr-systemet. 

Du kan dog ansøge om at blive optaget på valglisten. Til kommunal- og regionsrådsvalget 16.november 2021 gøre kan du ansøge fra den 1.august 2021 og indtil 1.november 2021 kl.12.00.

Der skal anvendes et ansøgningsskema, der indleveres til Syddjurs Kommune. Ansøgningsskema afventer opdatering fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Er du udenlandsdansker, kan du ikke stemme til kommunal- og regionsrådsvalg.

Er du britisk statsborger, der er bopælsregistreret i CPR per 31. januar 2020 og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, kan du stemme til kommunal og regionsrådsvalget. Er du bopælsregisteret efter 31. januar 2020, skal du leve op til kravet om at have haft bopæl i Danmark uafbrudt fire år før valgdagen for at kunne stemme til et kommunal og regionsrådsvalg.

Opdateret: 14-10-2021 16:42

Kontakt