Lærings og trivselspolitik

Vedtaget i byrådet den 29. marts 2017

Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, at der skulle afholdes en konference, hvor inklusion var på dagsordenen.

Konferencen blev afholdt den 14. juni med deltagelse af mere end 200 fagfolk, politikere og forskere.

Med udgangspunkt i input fra konferencen er arbejdet med at udarbejde en Lærings- og trivselspolitik igangsat. Politikken gælder 0-18 års området i Syddjurs Kommune og afløser tidligere dagtilbuds- og skolepolitik, men ikke, som oprindeligt planlagt, den sammenhængende børnepolitik.

Der har derudover været afholdt 3 dialogmøder og udkast til politik har efterfølgende været i høring hos alle.

Politikken – kort fortalt
Politikken indeholder tre pejlemærker for læring og trivsel for børn og unge mellem 0-18 år frem mod 2020.

I Syddjurs Kommune:
Skaber vi inkluderende læringsfællesskaber for alle
Samarbejder vi om, at alle børn og unge lykkes
Er der sammenhæng i børn og unges læring, trivsel, sundhed og udvikling

Alle børn og unge i Syddjurs Kommune har ret til at lære og ret til at lykkes. Ethvert barn og enhver ung skal have mod og tro på egne evner og møde positive forventninger til egen formåen og udvikling.

Læring og trivsel kommer ikke af sig selv, men kræver indsatser af alle – derfor skal barnet og den unge indgå i lærings og trivselsmiljøer, hvor det er muligt at møde og mestre livets udfordringer. Lærings- og trivselspolitikken henvender sig derfor til alle, der er involverede i børn og unges læring, udvikling og trivsel.

> Se behandlingen i byrådet her

BilagStørrelse
Lærings- og trivselspolitik.pdf5.03 MB
Opdateret: 21-09-2017 09:45

Kontakt