Dialog og lokale samarbejder

Dialog og lokale samarbejder udgør et væsentlig element for udviklingen i landsbyerne og i landområderne

Gode lokale samfund bliver båret af det lokale fællesskab og af lokale kræfter og ildsjæle. Syddjurs Kommune vil støtte op, hvor der lokalt er vilje og engagement.

Det er Byrådets holdning, at fremtidens velfungerende landsbyer og landområder skal bygges og udvikles i samarbejde med de lokale ildsjæle. Med andre ord sker udvikling bedst på lokalt initiativ og med en finasiering, der både kan være baseret på statslige og private fonde og puljer, og evt. støttet med kommunens midler.

Byrådet er opmærksom på, at der ved siden af den organiserede lokale interessevaretagelse i distriktsråd m.v. trives uorganiserede holdninger blandt lokalbefolkningen, som først og fremmest lægger vægt på at bevare og udbygge den fred og ro, der opfattes som centrale livsværdier i ”det gode liv på landet”, og Byrådet er indstillet på at give disse værdier en plads i den konkrete udformning af en landdistriktspolitik.

I alle kommunens plandistrikter er oprettet distriktsråd, der fungerer som lokalområdets talerør overfor kommunen. Sammen med distriktsrådene, den lokale aktionsgruppe LAG Djursland og de lokale foreninger og organisationer ønsker Syddjurs Kommune at drøfte, hvorledes vi i fællesskab udvikler og understøtter landsbyerne og landområderne i Syddjurs Kommune. Og hvordan vi finder bedre og nye måder at samarbejde på til glæde for landområderne.

Det gør vi i 2020:

  • Afholdelse af Årsmøde for Distriktsråd.
  • Deltagelse i Europæisk Kulturregion (Legacy Aarhus 2017), i andre internationale samarbejder og kulturel udveksling samt deltagelse i ERASMUS+ projekter.
  • Igangsætte nye metoder til samskabelse mellem borgerne og forvaltning i løsninger.
  • Inddragelse af Demoråd i udviklingen af mødesteder for unge.
Opdateret: 11-05-2020 23:54

Kontakt