Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune

Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune. Erstatter det tidligere bevaringsråd for Ebeltoft Midtby.

Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune refererer til Udvalget for Natur, Teknik og Miljø i forhold til byggesager af principiel karakter inden for den bevarende lokalplan nr. 177 og øvrige bevarende lokalplaner i Syddjurs Kommune. Rådet referer ligeledes til Udvalget for Natur, Teknik og Miljø i sager vedr. nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune refererer til Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur i forhold til rådgivning i forbindelse med ansøgninger om byfornyelse, herunder tilskud fra Landsbypuljen 2015. Bevaringsrådet refererer til Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur i forhold til rådgivning om SAVE-registrering, afgrænsning af kulturmiljøer samt øvrige relevante kommune- og lokalplaner. 

Mødekalender 2017

Tirsdag den 25. april 2017

Tirsdag den 30. maj 2017

Tirsdag den 15. august 2017

Tirsdag den 14. nov. 2017.

Procedure
Hvis en ansøgning er ubetænkelig i forhold til bestemmelserne i en bevarende lokalplan færdigbehandles sagen, uden at Bevaringsrådet konsulteres forudgående.

Afviger det ansøgte projekt derimod væsentligt fra retningslinjerne i en bevarende lokalplan eller har sagen en principiel betydning for fremtidige sager, vil ansøgningen blive forelagt Bevaringsrådet til udtalelse.

Bevaringsrådets anbefaling vil herefter indgå i Udvalget for Natur, Teknik og Miljøs behandling af sagen.

Alle ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger fremsendes til bevaringsrådet til udtalelse.

Bevaringsrådets sammensætning
Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune er sammensat af:

1 medlem udpeget af Handel Syddjurs. Hanne Slot.
1 medlem udpeget af Business Syddjurs. Ole Sørensen.
1 medlem udpeget af Djursland Landboforening. Grethe Hoffmann.
1 medlem udpeget af BLIS By- og Landskabskultur i Syddjurs. Jens Kannegaard.
1 medlem udpeget af Museum Østjylland. Lea Glerup Møller.
2 medlemmer udpeget af Syddjurs Kommune, hvoraf det ene medlem er udpeget som sekretær for rådet. Afdelingschef Kenneth Jensen. Sekretær Alette Lena Skov-Hansen.

Bevaringsrådet for Syddjurs Kommune ersatter Bevaringsrådet for Ebeltoft Midtby (oprindeligt kaldet Facadeudvalget) blev nedsat af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af den bevarende lokalplan for Ebeltoft midtby i 1998.

Bevaringsrådets forretningsorden kan ses herunder.

Kontaktoplysninger kan ses herunder.

Hentet fra kommunens sagssystem
DokumenttitelOpdateret
Bevaringsråd for Syddjurs Kommune. Medlemmer29/11/2017
Opdateret: 01-03-2018 12:25

Kontakt