Børn- og ungeudvalg

Børn- og ungeudvalget har til opgave at træffe afgørelser om anbringelser m.v., når der ikke kan opnås samtykke hertil fra forældremyndighedsindehaveren.

Som en del af Barnets Reform er der vedtaget en lovændring om sammensætningen af Børn- og Ungeudvalget, således af antallet af pædagogisk-psykologisk sagkyndige ændres fra 1 til 2 og antallet af byrådsmedlemmer ændres fra 3 til 2.

Børn- og ungeudvalget har til opgave at træffe afgørelser om anbringelser m.v., når der ikke kan opnås samtykke hertil fra forældremyndighedsindehaveren.

Statsforvaltningen udpeger de børnesagkyndige til udvalget, Domstolsstyrelsen udpeger dommer til udvalget og kommunalbestyrelsen udpeger kommunalbestyrelsesmedlemmerne blandt sig.

Som følge af lovændringen skal Byrådet med virkning fra 1. januar 2011 blandt sine medlemmer udpege 2 medlemmer til Børn- og Ungeudvalget.

Medlemmer fra 1. januar 2022 til 31. december 2025

Medlem: Michael Aakjær (A)

Stedfortræder: Ole S. Hansen (A)

 

Medlem: Henriette Qvist Eriksen (V)

Stedfortræder: Riber Hog Anthonsen (V)

     

Opdateret: 02-01-2022 10:37

Kontakt