Handicaprådet

Folketinget har besluttet at der i hver af de nye kommuner skal oprettes et handicapråd

Mødedatoer i Handicaprådet 2021: 21/1, 25/2, 25/3, 29/4, 27/5, 24/6, 2/9, 30/9, 28/10, 18/11, 16/12.

Handicaprådet består af 12 medlemmer:

  • 6 personer udpeget af Byrådet i Syddjurs kommune. Der skal udpeges mindst 1 medlem af Byrådet.
  • 6 personer bosiddende i kommunen indstillet af  Danske Handicaporganisationer (DH), en af disse personer bør være førtidspensionist.

Rådet er bredt sammensat, og medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper, herunder både voksne og børn med handicap.

Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer samt suppleanter til rådet blandt samtlige indstillede kandidater.

Dokumenter

Find vedtægter, forretningsorden og handicappolitik nederst på siden

Referater

>> Se referater fra Handicaprådets møder under dagsordner og referater her

Formand: Ejnar Pedersen

Næstformand: Laila Sortland

Handicaprådets medlemmer 

Medlem: Laila Sortland (D)

Stedfortræder: Kirstine Kahr Kvorning (C)

 

Medlem: Sidse G. Vangsted (A)

Stedfortræder: Casper Grud Nielsen (A)

 

Medlem: Chef for Teknik og Miljø

Stedfortræder: Leder fra Teknik og Miljø

 

Medlem: Leder af dagtilbudsområdet

Stedfortræder: Leder af PPR

 

Medlem: Socialchef

Stedfortræder: Leder fra Socialområdet

 

Medlem: Familiechef

Stedfortræder: Leder fra Familieområdet

 

Følgende 6 medlemmer og stedfortrædere, indstillet fra Danske Handicaporganisationer:

 

Medlem: Lone Andersen

Stedfortræder: Lena Rosenkilde

 

Medlem: Lise-Lotte Wagner

Stedfortræder: Jørgen Bang

 

Medlem: Helle Pedersen

Stedfortræder: Molly Thomsen

 

Medlem: Peer Laursen

Stedfortræder: Solveig Hansen

 

Medlem: Anne Lise Vester

Stedfortræder: Lene Jensen

 

Medlem: Ejnar Pedersen

Stedfortræder: Vinnie Kjærgaard Jørgensen

Opdateret: 07-01-2022 02:30

Kontakt