Reno Djurs I/S - Affaldsselskab

Henvendelser

Spørgsmål og henvendelser om service rettes direkte til RenoDjurs.

Kontakt RenoDjurs: Tlf.: 87 59 77 77

Læs mere og se deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside

https://renodjurs.dk/
 


Bestyrelsen

Bestyrelsen sammensættes af 3 byrådsmedlemmer fra hver interessentkommune. Formanden for natur, teknik, og miljø er født medlem af bestyrelsen.

RenoDjurs er et kommunalt affaldsselskab, som ejes af Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Selskabet står for affaldsordninger for alle private husstande, sommerhuse og erhvervsvirksomheder på Djursland. Desuden driver RenoDjurs 10 genbrugsstationer på Djursland og Anholt. Endvidere har RenoDjurs ansvaret for indsamling af klinisk risikoaffald og for at drive behandlingsanlægget i Glatved, hvor der modtages næsten alle typer affald. Herudover driver selskabet følgende tømningsordninger; bundfældningstanke, benzin og olieudskillere, fedtudskillere og samletanke.A)

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021

Medlem: Kim Lykke Jensen (F)

Stedfortræder: Kasper Nissen (F)

Medlem: Anita Søholm (A)

Stedfortræder: Niels Peter Mortensen (Ø)

Medlem: Jens Bjørn Andersen (V)

Stedfortræder: Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Opdateret: 02-01-2022 11:04

Kontakt