For kandidater

For dig som gerne vil stille op som kandidat til kommunalvalget den 16. november 2021

Du skal være valgbar for at kunne stille op til kommunalvalget eller regionsrådsvalget. At være valgbar betyder, at du skal opfylde nogle grundlæggende betingelser for at stille op og blive valgt ind i regionsrådet eller kommunalbestyrelsen, og man skal opfylde dem senest 43 dage før valget. Ved kommunalvalget 16.november 2021 er det mandag 4.oktober.

Man er automatisk valgbar, når man har valgret, dvs. når man:

 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen og
 • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Hvordan stiller man op? - brug af kandidatliste

Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

 • opstille alene?
 • opstille for et parti, der er repræsenteret i Folketinget?
 • opstille for en lokal borgerliste?

Alle, der opstiller til kommunale og regionale valg, opstiller på det der hedder kandidatlister. Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du derfor udfylde en kandidatliste med en række oplysninger, som skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen i den kommune eller region, du ønsker at stille op i. I Syddjurs Kommune er det Borgmesteren.

Du kan få udleveret kandidatlisten af kommunen eller regionen alt efter, om du ønsker at stille op til det kommunale eller regionale valg. Du får samtidig udleveret en vejledning til, hvordan du udfylder den korrekt.

Kandidatlisten findes kun i fysisk format. I Syddjurs Kommune kan du hente et eksemplar af kandidatlisten i Ledelsessekretariatet på Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, tlf. 87 53 50 00.

Anbefaling fra vælgere (stillere)

For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i den kommune eller region, hvor du vil opstille. Stillerne skriver under på, at de ønsker, at kandidatlisten stiller op.

Kandidatlisten skal i Syddjurs Kommune have mindst 25 underskrifter for at kunne stille op.

Det er en god idé at indsamle lidt flere underskrifter fra stillere end det antal, der som minimum kræves for at stille op. Nogle af stillerne kan have skrevet under på andre lister, være flyttet eller være afgået ved døden siden de skrev under, og så tæller de ikke med.

Der er plads til underskrifter på selve kandidatlisten.

Fritagelse for stillere

Hvis kandidatlisten blev valgt ved sidste kommunale eller regionale valg, og fortsat er repræsenteret i valgbestyrelsen ni uger før valgdagen, dvs. tirsdag 14. september 2021, kan man ansøge om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter.

Ansøgning om fritagelse af stillerkrav skal afleveres til Borgmesteren på adressen Ledelsessekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, tidligst tirsdag 31.august 2021 og senest kl. 12:00 tirsdag 14.september 2021.

Valgsekretariatet vil senest kl. 12:00 tirsdag 21.september meddele om ansøgningen er imødekommet, således at der ved et afslag stadig er tid til at indsamle de nødvendige underskrifter.

Kandidaterne på listen

Kandidatlisten skal indeholde navnene på de kandidater, der stiller op for listen.

Der skal være mindst én kandidat på listen, og der må højst være fire kandidater mere på listen end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

I Syddjurs Kommune skal der vælges 27 medlemmer til valgbestyrelsen, dvs. at der højst må være 31 kandidater på en liste.

Listen skal indeholde følgende oplysninger om kandidaterne:

 • fulde navn
 • personnummer
 • statsborgerskab
 • stilling
 • bopæl

Det kan være, at du selv eller andre af kandidaterne gerne vil have skrevet jeres navne på en særlig måde på stemmesedlen, fx hvis du gerne vil bruge det navn, du havde, før du blev gift, eller et mellemnavn. Så skal du skrive navnet i kandidatlisten, sådan som du ønsker, det skal stå på stemmesedlen.

Alle kandidater skal underskrive kandidatlisten, for at den er gyldig.

Sådan indleverer du kandidatlisten

Til det kommunale og regionale valg tirsdag den 16. november 2021 skal du indlevere kandidatlisten med stillernes underskrifter tidligst tirsdag den 14. september 2021 og senest kl. 12 tirsdag den 28. september 2021.

Kandidatlister, der ikke skal indsamle stillerunderskrifter, skal indlevere kandidatlisten tidligst tirsdag den 31. august 2021 og senest kl. 12.00 tirsdag den 14. september 2021.

Begge typer kandidatliste skal afleveres til Borgmesteren på adressen Ledelsessekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Bemærk de forskellige tidsfrister.

Valgbestyrelsen godkender kandidatlisten

Valgbestyrelsen skal godkende kandidatlisten og give den en bogstavbetegnelse, som kommer til at stå på stemmesedlen ud for navnet på kandidatlisten. Kandidatlisten kan godt ønske at få en bestemt bogstavbetegnelse, men det er valgbestyrelsen, der i sidste ende beslutter, hvilket bogstav listen skal have.

De partier, der stiller op til folketingsvalg, har nogle faste bogstaver til folketingsvalg, som de også bruger, når de stiller op til kommunale og regionale valg. Der er ikke andre kandidatlister, som kan benytte disse bogstaver.

Kommunen offentliggør hurtigst muligt, efter at fristen for at indlevere kandidatlisten er udløbet, en liste over alle godkendte kandidatlister og de opstillede kandidater. Det er dem, der kommer til at stå på stemmesedlerne til valget.

Opdateret: 14-10-2021 16:41

Kontakt